Održivost

Održivost

Načela razvoja

Poželjan turistički razvoj Međimurske županije, odražen u marketinškoj koncepciji turizma i cjelokupnoj  komunikaciji Županije s turističkim tržištem, podrazumijeva upravljanje ukupnim županijskim resursima na način koji će pridonijeti dugoročno održivom razvoju i blagostanju lokalne zajednice. Rukovodeći se razvojnim načelima hrvatskog turizma, kako su definirani u Strategiji razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030., usklađenoj s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, postavljaju se sljedeća razvojna načela turističkog razvoja Županije:

  • Partnerstvo – polazeći od činjenice da je turistički proizvod 'agregat' sadržaja i usluga u ingerenciji većeg broja različitih institucija i ponuđača, konkurentnost destinacija nužno podrazumijeva umrežavanje i stalnu komunikaciju dionika, kako kroz horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju, tako i kroz suradnju javnog i privatnog sektora. Partnerski odnos složenog sustava dionika Županije jedan je od principa na kojima se temelji turistički razvoj Međimurja.
  • Osjećaj za mjesto – polazeći od činjenice da je osjetiti 'atmosferu mjesta' jedan od osnovnih motiva (odmorišnih) putovanja, očuvanje specifične 'slike i duha' Međimurja u samoj je biti njegove turističke konkurentnosti. Očuvanje autentičnosti u najvećoj mjeri u kojoj je to moguće temeljno je načelo turističkog razvoja Međimurja.
  • Ekološka odgovornost – polazeći od činjenice da je očuvanje prirodnih resursa temeljna vrijednost suvremenog društva te da je okolišna osjetljivost bitan faktor ukupne atraktivnosti turističkih destinacija, 'zelena orijentacija' Međimurske županije, kako u odnosu prema korištenju i upravljanju prostorom tako i prema energetskoj učinkovitosti, važan je faktor njegove konkurentnosti na turističkom tržištu. U tom je smislu ekološka odgovornost jedno od temeljnih načela razvoja Međimurja kao turističke destinacije.
  • Inovativnost – polazeći od orijentacije EU ka 'pametnom' razvoju gospodarstva utemeljenom na znanju i inovacijama, poticanje učenja i kreativnosti u različitim oblicima turističke ponude pretpostavka je stvaranja konkurentske prednosti. Inovativnost je stoga temeljno načelo turističkog razvoja Međimurja.
  • Kultura kvalitete – polazeći od visoke razine konkurencije na turističkom tržištu koja nameće kvalitetu i 'osjećaj za gosta' kao osnovnu pretpostavku uspješnog poslovanja, poticanje i osiguranje kvalitete ukupnih turističkih sadržaja i usluga u Županiji preduvjet je konkurentnosti na turističkom tržištu. Kultura kvalitete princip je poslovanja u Međimurju.  

Valorizirajući društvene vrijednosti i tržišne trendove, postavljena razvojna načela imaju snagu osigurati dugoročno održiv razvoj turizma u Međimurskoj županiji.

Održivi razvoj (informativni letak)

magnifiercrossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content