Natječaji
pozivi
obavijesti

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini

Objavljeno 28. ožujka 2023.

Sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22), Suglasnosti HTZ-a i Odluci Turističkog vijeća od 27.3.2023.g. , Turistička zajednica Međimurske županije objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. s područja Međimurske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Sredstva će se dodjeljivati za projekte lokalnih turističkih zajednica s područja Međimurske županije čiji je indeks turističke razvijenosti za 2021. godinu manji od 25 sukladno Metodologiji izračuna turističke razvijenosti Instituta za turizam koja je iskazana u Prilogu 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).

Namjena sredstava 

1. Za projekte istraživanja i strateškog planiranja:
- izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata / planova
- uspostavljanje djelotvornog mehanizma mjerenja i nadzora učinkovitosti provedenih promotivnih aktivnosti

2. Za projekte razvoja turističkog proizvoda:
- razvoj i unaprjeđenje turističkih proizvoda
- potpore manifestacijama/događanjima
- sufinanciranje (»TOP«) događanja od nacionalnog i regionalnog interesa i značaja
- potpore turističkim inicijativama
- organizacija / suorganizacija i/ili potpora manifestacijama / događanjima 

3. Za projekte komunikacije i oglašavanja:
- brendiranje turistički nedovoljno razvijenih područja i kontinenta u skladu sa smjernicama i ciljevima jačanja nacionalnog turističkog brenda
- PR i promotivne aktivnosti (samostalno ili udruženo)
- strateški marketinški projekti (promocija i oglašavanje s tour operatorima i avio prijevoznicima) na domaćem i inozemnom tržištu
- sajamski nastupi, radionice i posebne poslovne prezentacije u zemlji i inozemstvu
- osnivanje turističkih informativnih centara, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara,
- produkcija promotivnih materijala (tisak, foto i video)
- unaprjeđenje i ažuriranje internetskih stranica (tekstovi, karte, foto i video materijal) 

4. Za projekte destinacijskog menadžmenta:
- financiranje razvojnih projekata i projekata kreiranja novih turističkih programa
- uspostava sustava upravljanja kvalitetom i dodjela oznaka kvalitete (labeling)
- edukacije u svrhu podizanja konkurentnosti i sposobnosti sustava turističkih zajednica i edukacije za predstavnike turističke industrije sa svrhom unaprjeđenja turističke ponude, proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu 

5. Za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova:
- priprema i izrada projektne dokumentacije za projekte koji se apliciraju za sredstva iz fondova Europske unije
- sufinanciranje projekata za koja se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje iz fondova Europske unije

Dokument natječaja

magnifiercrossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content